POSTGRADUAAT

Van harte welkom in het Postgraduaat “Interventies met Assistentie van Dieren”

Je hebt je ingeschreven voor een online postgraduaat ‘Interventies met Assistentie van Dieren’. Het onderdeel waar je je nu bevindt, het leerplatform, vormt het hart van het postgraduaat. Het bevat de beschrijving van alle leeractiviteiten die je in de loop van elke module zal uitvoeren. De toegang tot het leerplatform is –in de periode oktober tot en met juni-- dagelijks geopend van 13.00 tot 21.00 (met uitzondering van zon- en feestdagen). Op dit leerplatform kan je dan ook geregeld terugkomen voor het uitvoeren van jouw leeractiviteiten.

Je zal merken dat niet alle leeractiviteiten van de module –waarvoor je ingeschreven bent– op dit moment al toegankelijk zijn. Deze worden pas in de loop van de opleiding opengesteld. Meer bepaald van zodra je de oefeningen van je les in jouw webmap gepost hebt. Bijvoorbeeld in elke les zal je oefeningen vinden waar je mee aan de slag kan en zodra je deze doorlopen hebt en jouw input in je webmap gepost hebt– zal je, met uitzondering van weekends, sper-, examen- en vakantieperiodes, binnen de periode van 2 dagen een nota in je mailbox ontvangen dat een volgende lezing voor jou toegankelijk is. Verder zal je –in hetzelfde bericht– uitgenodigd worden om de oefening te overlopen met een docent in een eerstvolgend live gesprek –via skype of het BIAAT Education Platform–. Dit gesprek kan individueel doorgaan maar ook als groepsgesprek, afhankelijk van hoeveel studenten oefeningen hebben ingediend. De exacte data voor deze gesprekken (ongeveer 2x per maand) vind je terug in de webklas onder de categorie berichten van docenten.

Live gesprekken duren maximaal 3 uren en oefeningen worden overlopen in de volgorde dat ze werden ingediend. Indien er in een bepaalde periode veel oefeningen ingediend worden, kan het zijn dat er onvoldoende tijd is om deze allemaal in 1 sessie te overlopen. In dat geval worden de resterende oefeningen verschoven naar een volgende bijeenkomst.

Indien je zelf de voorkeur hebt het gesprek uit te stellen tot een latere datum dan is dat mogelijk door een bericht te plaatsen –met vraag tot uitstel– in de eigen werkmap. Dit heeft wel die consequentie dat men maximaal 3 lessen tegelijk kan opnemen waarvan de oefeningen niet overlopen zijn in een live gesprek met andere woorden dat er geen nieuwe lessen meer opengesteld kunnen worden totdat de oefeningen overlopen zijn.

Indien je je oefeningen nog niet af hebt, maar je wenst toch al eens deel te nemen aan een gesprek om de reacties van je groepsgenoten te beluisteren, dan is dit perfect mogelijk. Gelieve je interesse ten laatste 2 dagen voor het live gesprek kenbaar te maken via een bericht in je webmap

Leerdoelen

De deelnemers aan dit postgraduaat verschillen in leerbehoeften, voorkennis en werkcontext. De opzet is dan ook zo gekozen dat je voor een groot deel zelf je leerdoelen kan bepalen rond de gekozen thematiek. In de intake word je ook gevraagd welke doelen je precies voor jezelf hebt en het is de bedoeling dat je doorheen de module gaat werken in de richting van jouw individuele leerdoelen en uiteraard je major. De module is dan ook zo ingericht dat je ten minste volgende leerdoelen kan bereiken:

  • je verwerft kennis van de belangrijkste theorieën en begrippen ten aanzien van de thematiek behandeld binnen de betreffende module
  • je wisselt kennis en ervaring uit over de thematiek met anderen in het postgraduaat;
  • je verwerft een basis om het besprokene toe te passen in de eigen beroepspraktijk;
  • je kunt rapporteren, discussiëren en reflecteren op de thematiek.

Leeractiviteiten

Deze module is gestructureerd rond een aantal leeractiviteiten. De activiteiten zijn gevarieerd: het volgen van hoorcolleges via het leerplatform, het deelnemen aan de live sessies met de docent via groepsgesprekken –hiertoe is er gelegenheid 1x om de 14 dagen (met uitzondering van vakanties en sperperiodes), discussies met mede-deelnemers via de webklassen, bronnen bestuderen via het literatuurpakket en de oefeningen, het schrijven van een kritische literatuurbespreking, het toepassen van de verworven informatie in een opdracht, het doorwerken van oefeningen verbonden aan de hoorcolleges, het presenteren van een opdracht voor een jury etc. Welke accenten jij in jouw oefeningen of opdrachten legt, hangt volledig af van je eigen leerbehoefte, beschikbare tijd en voorkennis. Er zijn wel minimale leerdoelen waaraan iedereen moet beantwoorden op het einde van een module, om te kunnen slagen, maar meer daarover in de introductieles van de module.

Hoeveel tijd wil/kan je investeren?

Het postgraduaat biedt dus veel ruimte om je eigen leerproces in te richten. Je kan naar keuze meer of minder tijd investeren, ergens tussen de 2 en 20 uur/week.

Ondersteunend leermateriaal

Voor elke module kan je een handboek aanschaffen indien je dit wenst. Meer informatie over deze publicatie kan je vinden via de bibliotheek.

Indien je wenst kan je het boek digitaal inkijken via het Biaat Education Platform. Hiervoor kan je een afspraak maken via je webmap

Indien je dit handboek wenst te bestellen –let wel dit is niet verplicht, het is mogelijk het postgraduaat te volgen zonder dat men dit handboek aanschaft– dan mag je in je werkmap een berichtje posten voor de Dienst Administratie van het BIAAT. Vermeld bij je bestelling welk handboek je wenst – bijvoorbeeld handboek module 1 of module 1 en 2. Let wel – je kan enkele de handboeken bestellen voor de modules waarvoor je ingeschreven bent.

  • De prijs bedraagt 25 euro/per boekje
  • Verzendkosten — voor België 9 euro en voor Nederland 18 euro – Het is mogelijk om 2 boekjes (bv. module 1 en 2) in 1 pakket te verzenden zodat er maar 1x verzendkosten moet betaald worden.
  • Gelieve het volledige bedrag over te maken aan IBAN – BE67-3630-7423-8887 op naam van Meers TR&C BVBA – Langedijkstraat 13 – 3690 Zutendaal. Van zodra we de betalingen zien in ons systeem, krijgen jullie een bevestiging via jullie webmap.
  • Mochten er nog vragen zijn dan mogen jullie deze doorsturen via een bericht aan de Dienst Administratie in jullie webmap

Hoe gaat het nu verder?

In het menu hierboven zie je de modules vermeld staan. Als je de link van de introductieles aanklikt kom je vanzelf op de eerste les nl. de introductie van je gekozen module terecht.

Het paswoord van elke les ontvang je via  je webmap of via je email.

Problemen – Contact
Mocht je over bovenstaande vragen hebben, dan kan je ons deze doorsturen via je webmap - of via email aan info@therapiemetdieren.be.

© TR&C BVBA in samenwerking met BIAAT & Concentration Technologies, 2014

All rights reserved. No parts of the information published on the Biaat Education Platform may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior
written permission of the author.